Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

ASAKlogo300 

OVERBYGNINGEN

DET ASTROLOGISKE TEMPEL

Man kan sige, at der er en markedsplads foran, hvor den konkrete, profane (begivenheds-orienterede) horoskoptydning trives. Ligeledes er der en forgård, hvor den psykologiske horoskoptydning findes - og inderst en tempelbygning, hvor der arbejdes med bevidstheds-astrologi og den indre vejs astrologi.

DEN ESOTERISKE LINJE på overbygningen er en invitation til at træde ind i tempelbygningen, og her under indre vejledning blive oplært i esoterisk horoskoptydning - som er en syntese af astrologisk teknik, personlig erfaring og indre lysåbning.


HØJ-SENSITIVE PERSONER (HSP)

Der er de seneste år skabt større forståelse for de særligt sensitive mennesker. Psykologen Elaine Aaron har beskrevet deres særlige mekanismer og anslår at omkring en femtedel af os er i denne gruppe.

Den klasssiske astrologi giver ingen beskrivelser heraf og den psykologiske kun en nødtørftig beskrivelse. Derfor er der opstået behov for at trække på den esoteriske astrologis filosofi og tydningsteknik.

 

ASAKoverbygn

PENSUM

Først og fremmest undervises du i visse grundlæggende begreber og teknikker, der hører til den esoteriske horoskop-tydning.

Herunder chakra, flere tydnings-niveauer og de ændrede herskerskaber. Logikken heri forklares, og alt kan du stille spørgsmål om undervejs.

Mindst lige så vigtigt trænes du i tydning af radix ud fra den indre sammenhæng mellem de personlige og de esoteriske tydnings-niveauer.

UNDERVISNINGSFORM

Overalt bliver der tilstræbt at tale almindeligt dansk og undgå højtravende sprog og vidtløftige teorier. Hensigten er at skabe et esoterisk fundament for praktisk anvendelig horoskop-tydning.

Undervisningen er en gruppeproces, der tager udgangspunkt i hver enkelt deltagers egen erfaring og oplevelse. Herunder anvendelse af egne horoskoper til demonstration af anvendte teknikker.

 

templet

OVERBYGNINGENS STUDIEPLAN

SEMESTER 7

Det første semester på overbygningen. Her introduceres alle de nødvendige begreber i den nye esoteriske tydningsform. Se mere ...

SEMESTER 9

Det tredje semester på overbygningen begynder tillige at arbejde med det heliocentriske horoskop og det hierarkiske tydningslag. Se mere ...

SEMESTER 8

Det andet semester på overbygningen, hvor også 'gengangere' fra tidligere hold på overbygningen har adgang. Her arbejdes med horoskoptydning. Se mere ...

SEMESTER 10

Det fjerde og sidste semester arbejder med horosskoptydning i alle tredimensioner af virkelighed, hverdagen samt esoterisk og hierarkisk tydning. Se mere ...