Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

ETISKE REGLER

 

konsultation1

• Nedenstående regler bør overholdes af alle astrologer, for at opretholde en høj professionel standard i virket som både praktiserende, skribent og underviser.

• Reglerne har til formål at styrke astrologiens anseelse. Først og fremmest ved at sikre klienterne en betryggende rådgivning. Dernæst ved at give offentligheden et værdigt og seriøst indtryk af fagets udøvere.

KLIENTER

ETIK FOR ASTROLOGERS RÅDGIVNING
AF KLIENTER

1) — Astrologen bør udelukkende påtage sig opgaver, som hun/han mener sig kvalificeret til at løse.

2) — Astrologen bør kun anbefale foranstaltninger og aktiviteter, der skønnes at være i klientens interesse.

3) — Astrologen bør behandle alle oplysninger om klientens forhold med professionel tavshedspligt.

4) — Astrologen bør på forhånd oplyse om honorar og øvrige omkostninger i forbindelse med rådgivningen – og i en sådan form, at der ikke senere kan rejses tvivl herom fra klientens side.

5) — Astrologen bør afstå fra at give klienten oplysninger udfra tredjepersons horoskop – med mindre der foreligger skriftligt samtykke fra vedkommende eller dennes værge.

6) — Astrologen bør afstå fra rådgivning og honorar i tilfælde, hvor klientens dømmekraft skønnes at være nedsat og klienten derfor ude af stand til at tage vare på sig selv .

7) — Astrologen bør i sin praksis lade sig lede af medmenneskelige hensyn. Astrologen bør således undgå at komme med udtalelser og forudsigelser, som kan skræmme eller hæmme klienten unødigt. Videre bør astrologen ikke udtale sig ud over, hvad der er baseret på det astrologiske materiale.

8) — Astrologen bør anbefale konsultation hos kolleger – eller selv konferere med disse – i tilfælde, hvor disse skønnes mere kvalificerede til at varetage det felt, hvorom klienten søger rådgivning..

KOLLEGER

ETIK FOR ASTROLOGERS FORHOLD TIL
KOLLEGER OG OFFENTLIGHED

1) — Astrologen bør undlade udtalelser eller handlinger, der kan drage kollegers kvalifikationer i tvivl – såvel i privat som i offentligt regie.

2) — Astrologen bør medvirke aktivt til fagets udvikling gennem erfaringsudveksling med kolleger – dog med skyldigt hensyn til den professionelle tavshedspligt.

3) — Astrologen bør søge fagligt samarbejde med andre astrologer om opgaver, der overstiger egne faglige eller arbejdsmæssige ressourcer.

4) — Astrologen bør give saglige og korrekte oplysninger under PR-arbejde og salg af egne tjenesteydelser eller produkter — samt give disse i en form, der styrker astrologiens anseelse som en seriøs og samfundsnyttig funktion.

ETISKE REGLER FOR ASTROLOGER

HISTORIE

Disse etiske regler blev udarbejdet til stiftelsen af 'Sammenslutningen af Fag-Astrologer' i 1979.
De har stort set uændret været almindeligt accepteret og anvendt lige siden i det astrologiske miljø.