Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

STUDIE-ORDNING

Som studerende på Astrologisk Akademi er du optaget på uddannelsen til spirituel astrolog.

Studieordningen er vigtig for dig som studerende, for den fortæller dig, hvad du kan lære på de enkelte semestre og hvordan.
Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om, hvad der er gældende for dig som studerende.

Din studieordning er det formelle grundlag for din uddannelse. Det er her i studieordningen du finder:

• Adgangskrav til uddannelsen
Uddannelsen til astrolog er en voksen-uddannelse og har ingen formelle adgangskrav.

• Beskrivelse af uddannelsen,
og hvad du kan opnå med den

Uddannelsen består af to trin, en grundskole på tre år og en overbygning på to år. Akademiet er en skole for tydningskunst, der indeholder megen øvelse i tydning af horoskoper.

Det er ikke din viden om astrologi, der er afgørende (selvom den er vigtig), det er derimod din kunnen, dvs. evne til at aflæse et horoskops uhyre kompleksitet.

Kun herigennem opnås den nødvendige kompetence til at kunne nedsætte sig som astrolog og vejlede klienter astrologisk.

• Beskrivelse af den viden og kunnen, du kan oparbejde på uddannelsen

Fuldført grundskole giver et basisdiplom, som er på linje med alle andre astrologiske uddannelser herhjemme. Det giver adgang til overbygningen.

Diplomet giver samtidig adgang til at kunne melde sig ind i Astrologisk Selskab som fagmedlem og kunne kalde sig Astrolog FAS . Dette er den eneste fælles kvalitetsnorm, vi har som astrologer herhjemme.

• Overblik over uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op som halvårlige semestre, som ... læs mere

• Beskrivelser af de enkelte discipliner, deres formål og faglige mål
Disse er beskrevet under de enkelte semestre, som du se en oversigt over på forsiden

• Beskrivelse af eksamener og deres vilkår
Akademiet afskaffede alle formelle eksamener januar 2009. De blev erstattet af løbende dialog mellem studerende og lærer og ... læs mere

• Oversigt over generelle regler for dig som studerende.
Nyttige oplysninger finder du under FAQ / info

Skrmbillede20180623kl171314

AKADEMIETS STUDIEORDNING

EKSAMEN OG DIPLOM

Siden januar 2009 har Astrologisk Akademi haft afskaffet alle formelle eksamener ... læs mere