Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

LIBERALT ERHVERV

Astrologer er som hovedregel selvstændige, dvs momsregistrerede næringsdrivende (liberalt erhverv). De har derfor en varierende årsomsætning - ikke en fast årsløn som lønmodtagere har - og hvad en astrolog får til overs som overskud før skat afhænger meget af dygtighed, arbejdsomhed, held, fornuftig levevis og en vis forretningssans. 

Der er fire vigtige indtægtskilder:

  • Private konsultationer, dvs horoskoper for enkeltpersoner
  • Erhvervsastrologi, dvs horoskoper for firmaer
  • Populærastrologi, dvs 'horoskoper' i bladene og på nettet
  • Undervisning, dvs skole og kurser

Dertil kommer varierende indtægter fra foredrag, forfatterhonorarer, tv, radio etc.

INDKOMST

Astrologer bliver som hovedregel ikke velhavende af deres arbejde, så man skal ikke blive astrolog for pengenes skyld. Som de fleste andre selvstændige er astrologer meget tilbageholdende med at fortælle om deres årsomsætning, så eksakte tal er næsten umulige at få fat i. Hosstående eksempel er det eneste publicerede.

Astrologer arbejder i princippet altid med deres fag, dvs. de har ikke faste arbejdstider, som lønmodtagere har. Astrologi ligner mange andre fag ved, at man kun vil kunne drive det til noget, hvis faget er en passion (dvs. man kan ikke lade være), samt hvis man er optændt af at hjælpe andre mennesker.

EKSEMPEL

omsindkom

EKSEMPEL :
Et konkret resultat af 14 års astrologisk praksis med en blandet indkomst af konsultationer, undervisning og en smule forfatter-indtægter. De lysegrå søjler er årsomsætningen og de mørkegrå er overskud før skat. Citeret fra en artikel om astrologers økonomi i bladet Astrologen, nr. 6/2001.

Bemærk at høj omsætning ikke nødvendigvis er ensbetydende med højt overskud. Pengene kan f.eks. være brugt til at investere i lokaler, indretning, bil, undervisningsgrej eller andet erhvervsmæssigt.

ASTROLOGERS ØKONOMI

ASTROLOGISK AKADEMI

Regnskabernes hovedtal vises hvert år i årsrapporterne fra Astrologisk Akademi