Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

solsystem2008

SOLSYSTEMET FORANDRES

Vores opfattelse af solsystemet undergår store forandringer i vor tid ... og Akademiet følger nøje med i denne udvikling med nye planeter og andet af betydning for det astrologiske arbejde.

logooverbyg 

GRUNDSKOLEN

 

Astrologi handler om mennesket og universet samt hvordan menneskelig bevidsthed hænger sammen med kosmos og kaos.

Hvad vi i dag blot kalder astrologi, hed i ældre tider natal-astrologi. Fokus er i dag på hele det enkelte menneskes situation - både i hverdagen, psykologisk og spirituelt - hvilket samlet hedder esoterisk horoskoptydning eller bevidsthedsastrologi.
 

Tydning skal erfares

Akademiets undervisning fokuserer på alt det, du ikke kan læse dig til. Der findes mange bøger om astrologi, som det er nyttigt at studere - men det er ikke det hele.

Tydningens kunst kræver træning og atter træning i selskab med ligesindede og under supervision af ældre kolleger. Det får du fra første dag.
 

Dansk materiale

Akademiet benytter overalt dansksproget faglitteratur. Denne har bygget sig op efter årtusindskiftet og viderefører de internationale strøminger, men går også nye veje. Herunder tydning af de nye dværgplaneter.

Akademiet benytter desuden en række danske videoer som studiemateriale, hvor bogligt materiale endnu ikke findes. Disse videoer er gratis tilgængelige for alle de studerende.

 

AkademietsGrundskole

 

ASTROLOGI
kan beskrives
videnskabeligt - som filosofisk, historisk og socialt fænomen

HOROSKOPTYDNING
er imidlertid en kunst,
som må mestres gennem
træning og indre fordybelse

GRUNDSKOLENS STUDIEPLAN

SEMESTER 1

Begynderkurset, hvor du lærer grundsymbolikken samt systematisk at kunne danne dig overblik over et horoskops tydning. Se mere ...

SEMESTER 4

Det femte semester er begyndelsen på den avancerede el af astrologien, hvor man ser på prognosens samspil mellem horoskoperne. Se mere ...

SEMESTER 2

Anden del af begynderkurset, hvor du lærer at gå lidt mere i detaljer samt lærer at kombinere symbolernes betydning. Se mere ...

SEMESTER 5

Det sjette og sidste semester på grundskolen handler om korrektion af fødselstid. En disciplin, der er baseret på det til da lærte. Se mere ...

SEMESTER 3

Horoskopets symbolik og symbolernes basis-kombinatorik trænes gennem horoskoptyning. De forskellige tydningslag introduceres. Se mere ...