m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

Tidsplan 2018-19

KLIK på et semester
for at se alle datoer og alle tilmeldinger


Akademiets semestre begynder februar og august hvert år

 

klippekyst1a1 iStock000003709296Large2

G R U N D S K O L E
Esoterisk 


1. semester
Start: 11. august
Slut: 1. decemberj
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

O V E R B Y G N I N G
Esoterisk 


7. semester
Start: 18. august
Slut: 8. december
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

8
. semester

Start: 12. august
Slut: 2. december
8
søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer:
Claus Houlberg
Tilmelding

G R U N D S K O L E
Esoterisk 


2. semester
Start: 2. februar
Slut: 25. maj
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

O V E R B Y G N I N G
Esoterisk 


8. semester
Start: 9. februar
Slut: 1. juni
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

9
. semester

Start: 3. februar
Slut: 26. maj
8
søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer:
Claus Houlberg
Tilmelding

G R U N D S K O L E
København
.

5. semester
Start: 19. august
Slut: 9. december
8 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding

 

G R U N D S K O L E
København
.

6. semester
Start: 10.februar
Slut: 2. juni
8 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding

 

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx