m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

 Overbygning Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10
 Klik for at se

Bevidstheds-astrologi

eller den indre vejs astrologi

Pensum-områder

Først og fremmest undervises du i visse grundlæggende begreber og teknikker, der hører til den esoteriske horoskop-tydning.

Herunder chakra, flere tydnings-niveauer og de ændrede herskerskaber. Logikken heri forklares, og alt kan du stille spørgsmål om undervejs.

Mindst lige så vigtigt trænes du i tydning af radix ud fra den indre sammenhæng mellem de personlige og de esoteriske tydnings-niveauer.

UNDERVISNINGSFORM

Overalt bliver der tilstræbt at tale almindeligt dansk og undgå højtravende sprog og vidtløftige teorier. Hensigten er at skabe et esoterisk fundament for praktisk anvendelig horoskop-tydning.

Undervisningen er en gruppeproces, der tager udgangspunkt i hver enkelt deltagers egen erfaring og oplevelse. Herunder anvendelse af egne horoskoper til demonstration af anvendte teknikker.

profanum1a

tibetaneren5x3

Indre lærer:
Tibetaneren

 

ADGANGSKRAV

Esoterisk horoskop-tydning arbejder med omfattende og sammensatte mønstre. Mere komplekse end i den psykologiske horoskoptydning, så derfor må et vist niveau af syntese-dannede (intuitiv) evne være blevet optrænet.

Af denne årsag er den esoteriske skoles overbygning alene beregnet for diplom-astrologer eller astrologer med tilsvarende viden og kunnen. Ellers bliver det erfaringsmæssigt for svært at hænge på.

DET ASTROLOGISKE TEMPEL

Man kan sige, at der er en markedsplads foran, hvor den konkrete, profane (begivenheds-orienterede) horoskoptydning trives. Ligeledes er der en forgård, hvor den psykologiske horoskoptydning findes - og inderst en tempelbygning, hvor der arbejdes med bevidstheds-astrologi og den indre vejs astrologi.

DEN ESOTERISKE SKOLE på overbygningen er en invitation til at træde ind i tempelbygningen, og her under indre vejledning blive oplært i esoterisk horoskoptydning - som er en syntese af astrologisk teknik, personlig erfaring og indre lysåbning.


HØJ-SENSITIVE PERSONER (HSP)

Der er de seneste år skabt større forståelse for de særligt sensitive mennesker. Psykologen Elaine Aaron har beskrevet deres særlige mekanismer og anslår at omkring en femtedel af os er i denne gruppe.

Den klasssiske astrologi giver ingen beskrivelser heraf og den psykologiske kun en nødtørftig beskrivelse. Derfor er der opstået behov for at trække på den esoteriske astrologis filosofi og tydningsteknik.

Vejenhiersh

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx  Overbygning Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10