m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt .. Netbutik. m3 mobilepaylogo2

Sem 5 Sem 6
Sem 1 Sem 2

NY ordning

Grundskole efter den gl. ordning

 Grundskolen

Esoterisk grundskole 2018

solsystem2008

Bevidsthedsastrologi

Astrologi handler om mennesket og universet samt hvordan menneskelig bevidsthed hænger sammen med kosmos og kaos.

Hvad vi i dag blot kalder astrologi, hed i ældre tider natal-astrologi. Fokus er i dag på hele det enkelte menneskes situation - både i hverdagen, psykologisk og spirituelt - hvilket samlet hedder esoterisk horoskoptydning eller bevidsthedsastrologi.
 

Tydning skal erfares

Akademiets undervisning fokuserer på alt det, du ikke kan læse dig til. Der findes mange bøger om astrologi, som det er nyttigt at studere - men det er ikke det hele.

Tydningens kunst kræver træning og atter træning i selskab med ligesindede og under supervision af ældre kolleger. Det får du fra første dag.
 

Dansk materiale

Akademiet benytter overalt dansksproget faglitteratur. Den har bygget sig op efter årtusindskiftet og viderefører de internationale strøminger, men går også nye veje. Herunder tydning af de nye dværgplaneter.

Akademiet benytter desuden en række danske videoer som studiemateriale, hvor bogligt materiale endnu ikke findes. Disse videoer er gratis tilgængelige for de studerende.

Lave
studieudgifter

ASTROLOGI
kan beskrives
videnskabeligt - som filosofisk, historisk og socialt fænomen

HOROSKOPTYDNING
er imidlertid en kunst,
som må mestres gennem
træning og indre fordybelse

Vores opfattelse af solsystemet undergår store forandringer i vor tid ... og Akademiet følger nøje med i denne udvikling og dens betydning for astrologien

Opdateret 09/08/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx Sem 5 Sem 6 Sem 1 Sem 2  Grundskolen