m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

betal1

Semester 6

Lærer :
Claus Houlberg

Varighed:
40 UV-timer 60 min)

Otte hele dage
kl. 10-16

Max. 10 deltagere

Pris : 5.400,-

BETALING kan også være via bankkonto:
7681-1978915
eller mobilepay:
4036 9683

HUSK: Skriv, hvad du betaler for

 

Datoer :

Søndage

1

10. februar

2

24. februar

3

17. marts

4

31. marts

5

14. april

6

5. maj

7

19. maj

8

2. juni

 

- - -

Horokorrfront

Gratis e-bog
til download
(klik billede)

.

- - -

dok2

Grundskolediplom
Efter gennemført griundskole får du et diplom, der doku-menterer, at du har gennemført timetal og pensum

Diplomet giver adgang til at blive fagmedlem af Astro-logisk Selskab og her kunne benævne sig astrolog FAS

T I L M E L D T E
< Forår 2019 >

-

12

-

11

-

10

-

9

-

8

-

7

-

6

-

5

-

4

-

3

Catrine

2

Benedicte

1

Fjernstudium

-

5

-

4

-

3

-

2

-

1

Korrektion og syntesetræning

Uddannelse i fagets avancerede teknikker
 

De videregående teknikker hviler på et solidt kendskab til de grundlæggende teknikker. Det er ikke muligt at lave meningsfulde prognoser, hvis ikke du kan skabe et korrekt fødselshoroskop.

Avanceret viden og kunnen sætter dig i stand til at vurdere, om et givet fødselstidspunkt er korrekt samt hvorfor. Hvis det ikke er nøjagtigt nok, så lærer du, hvordan du kan justere tiden, så den bliver korrekt, plus du lærer at argumentere herfor.

Her lærer du i princippet kun meget lidt nyt stof, rent teknisk, men trænes til gengæld grundigt i at bruge det, du har lært. Formålet er at sætte dig i stand til at fungere som selvstændig astrolog, når du er færdig med studiet.

Forudsætning
Semester 5 eller tilsvarende uddannelse.

Semester 6 afslutter grundskolen


video3d

Re-learning

Tavlen (og læreren) bliver optaget på video og filmen lagt op på Akademiets særlige side for video til grundskolen.

Dermed kan alle gense hele under-visningen (re-learning) og evt. fraværende kan se, hvad der er sket siden sidst.

LHDstart
fjernUV1

Fjern-studium
Undervisningen gennemføres med kamera på, således at tilmeldte fjernstuderende kan følge med i undervisningen online fra gang til gang (med spørgsmål pr email).

Vi benytter programmet Live Horoscope, et dansk og GRATIS astrologi-program ... som kan hentes ved klik på tegningen herover til både PC og Mac

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
Akademikorrt
m5xx Sem 6 Sem 5 GRUNDSKOLE Horokorrfront