m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

Arkiv forår 2018

iStock000003709296Large2

S E M E S T E R . 4
< Forår 2018 >

S E M E S T E R . 12
< Forår 2018 >

-

10

Pernille

9

Brit

8

Millie

7

Emilie

6

Anette

5

Anne

4

Nannamira

3

Randi

2

Dorte

1

-

10

Käthe

9

Kammilla

8

Ellen

7

Lone

6

Lisbeth

5

Birgitte

4

Iben

3

Aase

2

Charlotte

1

G R U N D S K O L E
København
.

4 semester
Start: 11.februar
Slut: 3. juni
6 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

 

6. semester
Start: 10. februar
Slut: 2. juni
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.
 

O V E R B Y G N I N G
København 


12. semester
Start: 3. februar
Slut: 26. maj
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

7 . semester

Start: 4. februar
Slut: 27. maj
8
søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer:
Claus Houlberg
Tilmelding

Fjernstudium

-

7

Alberthe

6

Gitte Kit

5

Alice

4

Channette

3

Thorbjørn

2

Anneminna

1

S E M E S T E R . 7
< Forår 2018 >

-

12

Sanne K

11

Susanne G

10

Catrine

9

Hanna

8

Jóna

7

Eva

6

Pia Sofia

5

Kim

4

Anette S

3

Susan

2

Lindah

1

S E M E S T E R . 6
< Forår 2018 >

Nicolai

10

Annemette

9

Anne-Sofie

8

Aletha

7

Karsten

6

Lis

5

Elin

4

Camille

3

Tanja

2

Marie

1

Fjernstudium

-

10

Louise

9

Jytte

8

Micho

7

Dorthe

6

Helle

5

Charlotte

4

Hanne T

3

Frank

2

Marina

1

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx