m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

titleBarWhite

Oprindeligt uddannet barneplejerske. Flyttede i 1971 til Bornholm og arbejdede med selvforsyning og økologisk landbrug. Har to døtre. Healing og indre udvikling på bl.a Kosmos Center, Rosenhaven og i kontakt med Birgit Klein. Mediale evner siden 1983. Møder Claus 1985 og vies i Rutsker 1986. Uddannelse som psykoterapeut 1986-87 på Psykoterapeutisk Institut (Kempler).

Medstifter af JupiterSkolen 1990. Kanaliserer ca. 500 meditationer 1989-97. Stopper som aktiv lærer på skolen og som praktiserende psykoterapeut 1997 p.gr.a. sygdom. Er stadig praktisk samt erfarings- og energimæssigt bagland for Astrologisk Akademi.

Driver siden 1998 Galleri AnnaBella - se: annabella.dk

Og har desuden planer om at oprette et hav-delfinarium på Bornholm - se: www.delfinarium.dk

 

item3

Email:
annabella@mail.tele.dk

Leder af
Galleri Annabella

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx