Health

MEDICAL PROFESSIONAL

Psykologisk og esoterisk horoskoptydning

 

 

 

 

 

 

 

............ HPIM04126

AKADEMIET

Astrologisk Akademi består af to skoler. Dels en grundskole, hvor enhver kan deltage, dels en overbygning, hvor kun astrologer kan deltage. Al undervisning sker som heldagskurser i weekends.

Fra og med sommeren 2019 står Astrologisk Akademi som en rent esoterisk astrologisk skole. Der undervises i både psykologisk og esoterisk horoskoptydning, anskuet som bevidsthedstrin – under ét kaldet bevidsthedsastrologi..

TILMELDING

Hvert semester har en knap, der henviser til betaling. Tilmelding er betaling og sker for tiden gennem netbutikken for Galleri Annabella, som tilhører Laila Houlberg.

Hvus du allerede ved, hvad du vil tilmelde dig, kan du i øvrigt gå direkte til Akademiets betalingsside


Akademiet blev stiftet
den 6. oktober 1990 kl. 09:00 CET
i Hasle på Bornholm.

Akademiradix

 

Akademiets 4-spors semesterplan

 

2019

2020

2021

A lørdage

Sem 8

Sem 9

Sem 10

Sem 1

Sem 2

Sem 3

B søndage

Sem 6

Sem 7

Sem 8

Sem 9

Sem 10

Sem 1

C lørdage

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

D søndage

Sem 9

Sem 10

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Klik på et semester for at læse mere

VI SAMARBEJDER MED

Astrologisk Selskab

Selskabet blev stiftet i 2011og har flere kategorier af medlemskab, rækkende fra biograf-medlemskab, hvor ma kan se voptagelser af Selskabets foredrag til rent professionelt fagmedlemskan. Se mere ...

Astrologer i Danmark

For få år siden blev der oprettet en uafhængig fortegnelse over landets praktiserende astrologer samt de astrologiske skoler, foreninger og forlag mv.
Se mere ...

Forlaget Haristios

Astrologisk Akademi oprettede i 2007 sit eget forlag til udgivelse af lærebøger og anden litteratur af astrologen Claus Houlberg. Alle bøger kan fås hos alle boghandlere. Se mere ...

Astrologisk Museum

Det første astrologiske videncenter herhjemme blev i 1999 stiftet som selvejende institution. Det har klar adresse til det omgivende samfund med publikationer, der giver et dokumenteret kendskab til både fag og historie. Se mere ...

Live Horoscope

Edb-programmet LiveHoroscope blev for få år siden skabt og lanceret af astrologen Kim Dam. Det er nu standard på Astrologisk Akademi. Det er dansk og det er gratis. Se mere ...

Astropilot

Edb-programmet Astropilot.com blev for få år soden skabt af filosof og datamatiker Anders Rosendahl. Det fungerer på alle mobile enheder såsom mobltelefoner, iPads osv. Se mere ...