Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

Esoterisk skole for horoskoptydningens kunst

HPIM04126y19

 

AKADEMIET

ASAKlogo300

Astrologisk Akademi består af to skoler. Dels en grundskole, hvor enhver kan deltage, dels en overbygning, hvor kun astrologer kan deltage. Al undervisning sker som heldagskurser i weekends.

Fra og med sommeren 2019 står Astrologisk Akademi som en rent esoterisk astrologisk skole. Der undervises i både psykologisk og esoterisk horoskoptydning, anskuet som bevidsthedstrin – under ét kaldet bevidsthedsastrologi.

BETALING ER TILMELDING


Og du kan betale ved hvert semester.

––––––––––––––––––––––––––––––––

ESOTERISK
SOMMERSKOLE 2020

Se mere her

––––––––––––––––––––––––––––––––

aarsjubilum

Astrologisk Akademi
1990 - 2020

.

Akademiradix


Akademiet blev stiftet
den 6. oktober 1990 kl. 09:00 CET
i Hasle på Bornholm.

 

Akademiets 4-spors semesterplan

 

2020

2021

2022

2023

A lørdage

Sem 10

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

-

-

B søndage

Sem 8

Sem 9

Sem 10

Super

Super

-

-

-

C lørdage

Sem 4

Sem 5

-

Sem 7

Sem 8

Sem 9

Sem 10

-

D søndage

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

-

-

-

Klik på et semester for at læse mere

VI SAMARBEJDER MED

Astrologisk Selskab

Selskabet blev stiftet i 2011og har flere kategorier af medlemskab, rækkende fra biograf-medlemskab, (hvor man kan se videooptagelser af Selskabets foredrag) til rent professionelt fagmedlemskan. Se mere ...

Astrologer i Danmark

For få år siden blev der oprettet en uafhængig fortegnelse over landets praktiserende astrologer samt de astrologiske skoler, foreninger og forlag mv.
Se mere ...

Forlaget Haristios

Astrologisk Akademi oprettede i 2007 sit eget forlag til udgivelse af lærebøger og anden litteratur af astrologen Claus Houlberg. Alle bøger kan fås hos alle boghandlere. Se mere ...

Astrologisk Museum

Det første astrologiske videncenter herhjemme blev i 1999 stiftet som selvejende institution. Det har klar adresse til det omgivende samfund med publikationer, der giver et dokumenteret kendskab til både fag og historie. Se mere ...

Live Horoscope

Edb-programmet LiveHoroscope blev for få år siden skabt til både PC og Mac.af astrologen Kim Dam. Det er nu standard på Astrologisk Akademi. Det er dansk, og det er gratis. Se mere ...

Astropilot

Edb-programmet Astropilot.com blev for få år siden skabt af filosoffen Anders Rosendahl. til alle mobile enheder såsom mobltelefoner, iPads osv. Se mere ...